Tehničko i informatičko obrazovanje

Nastavne jedinice

СТРУКТУРА РАЧУНАРА – 8 разред

МАТИЧНА ПЛОЧА

 

Матична плоча (Motherboard) је штампана плоча са многобројним електронским елементима (интегрисана кола, отпорници, кондензатори, транзистори). Служи за повезивање делова

рачунара у функционалну целину, омогућава њихово напајање струјом и њихову међусобну

комуникацију.

МИКРОПРОЦЕСОР

Микропроцесор je интегрално коло или  чип –  CPU (Central Proccessing Unit) састављем од више стотина милиона електронских компоненти –транзистора, диода, отпорника и кондензатора и микропроцесор обавља три основне функције:

− Обавља аритметичко-логичке операције (сабирање, одузимање, множење и

дељење, операције поређења),

− Преноси податке са једне меморијске локације на другу,

− Прати низове инструкција и доноси одлуке о њиховом извршавању.

МЕМОРИЈА

Меморија је функција присећања или репродукције садржаја који је већ део искуства или је научен.

У информатици разликујемо две врсте меморија:

–   примарна меморија – оперативна меморија (RАМ), кеш и регистри

–     секундарна меморија  – хард диск, флопи диск, RОМ, BIOS, флеш меморија.

ИНТЕРФЕЈС

Реч интерфејс има значење за метод успостављања било каквог односа између две ствари/појаве или за средство којим се тај однос успоставља.

Имамо две врста интерфејса:

  1. Хардверски интерфејс се обично састоји од штампане плоче и основних електронских компоненти,
  2.  Кориснички интерфејс, скраћено GUI (Graphical User Interface), означава визуелни распоред контрола на монитору.

 

МОДЕМ

Модем је интерфејс, односно електронски уређај помоћу кога се рачунар може спојити на Интернет. Према месту на коме се налазе, у односу на рачунар, деле се на интерне (унутар

рачунара) и екстерне (ван рачунара).

Према начину повезивања и преноса сигнала разликујемо:

–           Dial up,

–           ADSL ,

–           кабловски и

–           бежични модем.

Advertisements

март 29, 2012 Posted by | Uncategorized | Поставите коментар