Tehničko i informatičko obrazovanje

Nastavne jedinice

Саобраћај – 5 разред

Под саобраћајем се подразумевају услуге које омогућавају транспорт робе, људи, информације, енергената.

Према месту одвијања саобраћај се дели на:

v                  водени

v                  ваздушни и свемирски

v                  железнички

v                  копнени

v                  друмски

 

Према објекту превоза разликујемо:

 

v                  путнички

v                  теретни

 

 

Водени саобраћај:

 

Одвија се на морима, рекама, језерима. Морем се годишње превеза до 80% укупне светске количине робе.

 

Ваздушни и свемирски саобраћај:

 

Према дужини лета авиони се могу сврстати у три групе: за локалне линије (висина до 3 km), за средње-континенталне (висина до 6 km) и интерконтиненталне (висина преко 7 km).

 

Железнички саобраћај:

 

Железнички саобраћај се одвија пругом, а саобрачајна средства чине локомотива, као вучно средство и вагони.

 

Друмски саобраћај:

 

Друмски саобраћај се одвија на путевима.

Врсте саобраћајних средстава:

  • Путничка саобраћајна средства – аутомобил, аутобус, бицикл..
  • Теретна саобраћајна средства – камиони, шлепери..
  • Радна саобраћајна средства – трактор, багер..
  • Специјална саобраћајна средства – кола хитне помоћи, ватрогасна кола..

 

Део пута којим се крећу возила назива се коловоз. Пешаци се крећу поред пута, простором који је за то предвиђен  који се зове тротоар.

 

 

 

 

Регулисање и безбедност друмског саобраћаја

 

        Саобраћајна правила одређују који учесници у саобраћају имају предност при проласку у односу на друге учеснике.

           Правила предности на раскрсници

Првенство пролаза кроз раскрсницу одређују четири правила: овлашћена особа (полицајац), семафори, саобраћајни знаци и/или саобраћајни прописи.

Advertisements

октобар 24, 2011 Posted by | Саобраћај | Поставите коментар